free web design templates

Stała i doraźna pomoc prawna,
kompleksowa obsługa prawno-podatkowa

Nadrzędna jest dla nas satysfakcja naszego Klienta i jasne zasady działania

1

Stała obsługa podatkowa

KROK 1: Rozmowa z Klientem i analiza jego potrzeb. 

KROK 2: Przedstawienie dopasowanej oferty wraz ze specyfikacją zakresu usług dobranych do potrzeb. 

KROK 3: Zawarcie umowy. 
 
KROK 4: Świadczenie stałej obsługi podatkowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego firmy.

KROK 5: Comiesieczne rozliczenie finansowe za świadczone usługi.

2

Pomoc doraźna

Etap 1: Rozmowa z Klientem - analiza potrzeb i ustalenie strategii działania, priorytetów i punktów krytycznych, szczegółowego harmonogramu działań, planu zadań i efektów prac, uzgodnienie warunków cenowych, terminów realizacji.

Etap 2: Finalizacja zleconych prac oraz rozliczenie finansowe. 

3

Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa

W przypadkach wymagających działania na różnych płaszczyznach (np. ustrukturyzowanie transakcji od strony księgowej, podatkowej, prawnej), działamy wspólnie
z zaprzyjaźnioną kancelarią prawną w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawno-podatkowej. 

Działalność "Pro bono"

Usługi doradztwa podatkowego świadczone bezpłatnie, w interesie publicznym.


Działalność pro bono polega na świadczeniu nieodpłatnej pomocy podatkowej dla organizacji non profit działających dla dobra ogółu oraz mieszkańcom regionu zgłaszających się do tych organizacji non profit, których sytuacja materialna czy życiowa nie pozwala na opłacenie usług prawno-podatkowych. Nieodpłatna pomoc prawno-podatkowa w szczególnych przypadkach świadczona jest także dla osób fizycznych, które ze względów finansowych nie mogłyby zaangażować profesjonalnego pełnomocnika.

Jako doradca podatkowy spotykam się z sytuacjami, gdzie ludzie potrzebuja pomocy w kwestiach podatkowych, a sytuacja materialna nie pozwala im na odplatność za takie ugługi (sytuacja materialna każdorazowo jest indywidualnie oceniana). Zdając sobie sprawę ze szczególnej misji, jaką pełnią osoby wykonujące zawody prawnicze oraz z wielkiej wagi działalności o charakterze pro publico bono, rozumiejąc jednocześnie zapotrzebowanie na bezpłatne świadczenie pomocy prawno-podatkowej zdecydowałem się, że dla takich osób będę świadczyć bezpłatne lub za symboliczną odpłatą porady prawne.

Z działalności "Pro bono" mogą skorzystać głównie osoby starsze (emeryci), osoby niepełnosprawne czy też rodziny wielodzietne. Są to osoby, którym należy się zapewnienie pomocy ze wzgledu na ich wiek i sytuację rodzinną.

W tym celu każdy kto potrzebuje pomocy doradcy podatkowego, a jego sytuacja materialna nie pozwala mu na odpłatność, może zgłosić się z prośba o pomoc. Można napisać prośbe mailową lub zadzwonić na podany nr kontaktowy. Warunkiem skorzystania z takiej pomocy jest poinformowanie o sytuacji materialnej.  

Copyright © 2020 JKN Doradztwo podatkowe